Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Акціонерне товариство "ХАРТРОН" - 14313062

Регулярна інформація за 2008 1 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 22.04.2008
Дата останнього розміщення: 22.04.2008

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути