Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН" - 14313062

Регулярна інформація за 1 квартал 2014 р.
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2014-04-24 11:57:25
Дата останнього розміщення: 2014-04-24 11:57:25

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Інформація щодо посади корпоративного секретаря Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Переглянути
Консолідована квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути