Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.01.2020 15:38:01
Дата здійснення дії: 01.04.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
Код за ЄДРПОУ:  14313062
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про спростування недостовірної інформації

 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» (до 25.04.2019 – ПАТ, далі – Товариство) код ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, державна частка 50%+1 акція, повідомляє, що 09.04.2019 року Товариством розкрито недостовірну інформацію щодо дати вчинення дії у складі особливої інформації про зміну складу посадових осіб, яку було розміщено на власному сайтi (http://www.hartron.com.ua у розділі Акціонерам\Особлива інформація) і у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР та подано до Комiсiї.

 

Товариством спростовується розміщення 09.04.2019р. недостовірної інформації щодо дати вчинення дії у складі особливої інформації про зміну складу посадових осіб.

У таблиці «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента» вказано недостовірну інформацію у графі «Дата вчинення дії» - «08.04.2019». Вірним вважати у графі «Дата вчинення дії» - «01.04.2019».

Виправлена особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента буде розміщена на власному сайтi Товариства, у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР та подана до Комiсiї.

 

 

 

Голова Правління АТ «ХАРТРОН»                       Вахно М.І.