Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 16.06.2010
Дата публікації 16.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Реєстратор ЗАТ "Грантполіс" повідомів емітента ВАТ "ХАРТРОН", що 04.06.2010 року відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів, у зв'язку з чим пакет юридичної особи Відкрите акціонерне товариство "Національний Депозітарій України", що розташована за адресою: 01001 Київська обл. Шевченківській р-н м. Київ вул. Б.Гринченка буд. 3, становить 42808999 акцій, що складає 50,086%

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Вахно Микола Іванович