Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.04.2011
Дата публікації 18.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ достроково звільнено з посади Голови Наглядової ради Засуху Сергія Олексійовича - представника НКАУ, представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління ВАТ "ХАРТРОН", обраного членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів (Протокол від 14.04.10р.) та призначеного на посаду Голови на підставі рішення Наглядової ради (Протокол від 14.04.2010). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Засуха С.О. перебував на посаді Голови Наглядової ради з 15.04.2004 по 14.04.2011, останній термін з 14.04.2010 по 14.04.2011.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ призначено на посаду члена Наглядової ради Засуху Сергія Олексійовича, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Засуха С.О. перебуває на посаді заступника Генерального директора НКАУ, м. Київ, попередня посада - начальник управління космічних комплексів, НКАУ, м. Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. ) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ достроково звільнено з посади члена Наглядової ради Алексєєнка Олексія Володимировича - представника Фонду Державного майна України, обраного загальними зборами акціонерів (Протокол від 14.04.10р.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Алексєєнко О.В. перебував на посаді члена Наглядової ради з 14.04.2010 по 14.04.2011.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р.) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ призначено на посаду члена Наглядової ради Данило Світлану Валеріївну, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Данило С.В. перебуває на посаді головного спеціаліста відділу по організації роботи з виконавчими органами в господарських товариствах Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності ФДМУ, м. Київ, попередня посада - головний бухгалтер регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградський обл, м. Кіровоград. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ достроково звільнено з посади члена Наглядової ради Бєлобородова Романа Олександровича - представника ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" Лтд, обраного загальними зборами акціонерів (Протокол від 14.04.2010р.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Бєлобородов Р.О. перебував на посаді члена Наглядової ради з 15.04.2004 по 14.04.2011, останній термін з 14.04.2010 по 14.04.2011.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ призначено на посаду члена Наглядової ради Бєлобородова Романа Олександровича, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Бєлобородов Р.О. перебуває на посадi директора ДП "МКК "КОСМОТРАС", м. Київ, попередня посада - генеральний директор АТЗТ "УкртехноКан", м. Харків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ достроково звільнено з посади члена Наглядової ради Гамана Андрія Вікторовича - представника Фонду Державного майна України, обраного загальними зборами акціонерів (Протокол від 14.04.10р.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Гаман А.В. перебував на посаді члена Наглядової ради з 14.04.2010 по 14.04.2011.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ призначено на посаду члена Наглядової ради Гамана Андрія вікторовича, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Гаман А.В. перебуває на посаді начальника відділу по організації роботи з виконавчими органами в господарських товариствах Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності ФДМУ, м. Київ, попередня посада – заступник начальника відділу, ФДМУ, м. Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ достроково звільнено з посади члена Наглядової ради Гусиніна В'ячеслава Павловича - представника НКАУ, представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління ВАТ "ХАРТРОН", обраного загальними зборами акціонерів (Протокол від 14.04.10р.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Гусинін В.П. перебував на посаді члена Наглядової ради з 15.04.2004 по 14.04.2011, останній термін з 14.04.2010 по 14.04.2011.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ призначено на посаду члена Наглядової ради Гусиніна В'ячеслава Павловича, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Гусинін В.П. перебуває на посаді директора департаменту космiчних програм НКАУ, м. Київ, попередня посада - начальник відділу космічних ракетних комплексів та контролю якості РКТ, НКАУ, м. Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ достроково звільнено з посади члена Наглядової ради Ключника Володимира Ілліча - представника ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" Лтд, обраного загальними зборами акціонерів (Протокол від 14.04.10р.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 0,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ключник В.І. перебував на посаді члена Наглядової ради з 24.09.1997 по 14.04.2011, останній термін з 14.04.2010 по 14.04.2011.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ призначено на посаду члена Наглядової ради Ключника Володимира Ілліча, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Ключник В.І. перебуває на посаді голови профспiлки ВАТ "ХАРТРОН", м. Харкiв, попередня посада - заступник голови профспілки ДП НВО "Електроприлад", м. Харків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,002%.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ достроково звільнено з посади члена Наглядової ради Колобкова Олега Вадимовича - представника НКАУ, представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління ВАТ "ХАРТРОН", обраного загальними зборами акціонерів (Протокол від 14.04.10р.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Колобков О.В. перебував на посаді члена Наглядової ради з 14.04.2010 по 14.04.2011.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ призначено на посаду члена Наглядової ради Колобкова Олега Вадимовича, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Колобков О.В. перебуває на посаді директора департаменту промислового розвітку НКАУ, м. Київ, попередня посада - військовослужбовець, служба в Збройних Силах України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ достроково звільнено з посади члена Наглядової ради Кучеренка Володимира Анатолійовича - представника ЗАТ "Хартрон-Інкорпорейтид", обраного загальними зборами акціонерів (Протокол від 14.04.10р.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Кучеренко В.А. перебував на посаді члена Наглядової ради з 15.04.2008 по 14.04.2011.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ призначено на посаду члена Наглядової ради Кучеренка Володимира Анатолійвича, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Кучеренко В.А. перебуває на посаді презiдента АТЗТ "КУМIР", м. Харкiв, попередня посада - комерційний директор АТ ФПГ "СІГМА", м. Харків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ достроково звільнено з посади Голови Ревізійної комісії Іванченка Михайла Володимировича - представника НКАУ, представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління ВАТ "ХАРТРОН", обраного загальними зборами акціонерів (Протокол від 16.04.09р.), призначеного Наглядовою радою (Протокол від 16.04.09р.) за поданням НКАУ (лист від 27.03.09р.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Іванченко М.В. перебував на посаді Голови Ревізійної комісії з 16.04.2009 по 14.04.2011.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ призначено на посаду члена Ревізійної комісії Іванченка Михайла Володимировича, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Іванченко М.В. перебуває на посаді головного спеціаліста відділу планування, аналізу та звітності Департаменту економіки та фінансів НКАУ, м. Київ, попередня посада - заступник директора департаменту, міністерство промислової політики України, м. Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ достроково звільнено з посади члена Ревізійної комісії Пономар Ірину Миколаївну, обраного загальними зборами акціонерів (Протокол від 16.04.09р.), призначеного Наглядовою радою (Протокол від 27.05.09р.) за поданням Головного контрольно-ревізійного управління України (лист від 13.05.09р.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пономар І.В. перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 27.05.2009 по 14.04.2011.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ призначено на посаду члена Ревізійної комісії Моложавого Віктора Івановича, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Моложавий В.І. перебуває на посаді провідного контролера-ревізора відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг КРУ в Харківській области, м. Харків, попередня посада – СПДФЛ „Моложавий Віктор Іванович”, м. Харків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ достроково звільнено з посади члена Ревізійної комісії Черкасова В.Г., обраного загальними зборами акціонерв (Протокол від 16.04.09р.), призначеного Наглядовою радою (Протокол від 16.04.09р.) за поданням Правління ВАТ "ХАРТРОН". Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Черкасова В.Г. перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 16.04.2009 по 14.04.2011.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ призначено на посаду члена Ревізійної комісії Кухтенко Олену Вікторівну, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Кухтенко О.В. перебуває на посаді начальника бюро ВАТ "ХАРТРОН", м. Харків, попередня посада – провідний економіст ВАТ „ХАРТРОН”, м. Харків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Вахно Микола Іванович