Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.05.2011
Дата публікації 26.05.2011 09:21:41
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням засідання Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» (протокол від 25.05.2011 №1) призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Іванченка Михайла Володимировича, якого Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 14.04.11р. №15) у зв`язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність нормам ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ було призначено на посаду члена Ревізійної комісії, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить ст. 32 Конституції України та ст.23 Закону України "Про інформацію". Іванченко М.В. перебуває на посаді головного спеціаліста відділу планування, аналізу та звітності Департаменту економіки та фінансів Державного космічного агенства України, м. Київ, попередня посада - заступник директора департаменту, міністерство промислової політики України, м. Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Вахно Микола Іванович