Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 18.01.2012
Дата публікації 18.01.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
18.01. 2012р. Товариством отримано від депозитарію ПАТ «НДУ» зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31 грудня 2011 року. Відповідно до отриманої інформації, пакет акцій власника-юридичної особи ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД", код ЄДРПОУ 32763525, місцезнаходження 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1 зменшівся на 6275000 акцій та становить 9263500 акцій або 10,8382 відсотків від загальної кількості акцій Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Вахно Микола Іванович