Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.04.2012
Дата публікації 12.04.2012 09:39:11
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
11.04.2012р. рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ „ХАРТРОН” (протокол №16 від 11.04.12р.) припинено повноваження Голови Правління ПАТ „ХАРТРОН” Вахно Миколи Івановича у зв’язку із закінченням строку повноважень. Вахно М.І. перебував на посаді Голови Правління 5 років з 11.04.2007 до 11.04.2012. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ „ХАРТРОН” 0,002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2012 р. рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ „ХАРТРОН” (протокол №16 від 11.04.12р.) за поданням Державного космічного агентства України Вахно Миколу Івановича обрано Головою Правління ПАТ „ХАРТРОН” строком на 5 років. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Інші посади, які обіймав Вахно М.І.: інженер, начальник відділу, заступник генерального директора з фінансово-економічної діяльності ДП НВО „ХАРТРОН”, заступник Голови Правління з фінансів та обліку ВАТ „ХАРТРОН”, в.о. Голови Правління, Голова Правління ПАТ „ХАРТРОН”, м. Харків.
Вахно М.І. належать 2075 акцій, що становить 0,002% в статутному капіталі ПАТ „ХАРТРОН”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Вахно Микола Іванович