Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.05.2012
Дата публікації 16.05.2012 13:00:36
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з листом ДКА України вих. №2955/10-Д4.4 від 15.05.2012р., Фонд державного майна України відкликає своїх представників та пропонує нові кандидатури до складу Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН”.
Відповідно до ст. 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ, акціонер – юридична особа Фонд державного майна України відкликає свого представника у складі Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН” - Данило Світлану Валеріївну, у зв’язку з її звільненням з ФДМУ. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Данило С.В. перебувала на посаді члена Наглядової ради з 14.04.2011 по 15.05.2012.
Відповідно до ст. 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ, акціонер – юридична особа Фонд державного майна України призначає свого представника у складі Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН” - Абраменка Вячеслава Леонідовича на термін повноважень Наглядової ради до 14.04.2014 року. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Абраменко В.Л. перебуває на посаді заступника начальника Управління - начальника відділу, Управління корпоративних прав держави, ФДМУ, м. Київ, попередня посада - начальник відділу, ФДМУ, м. Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Відповідно до ст. 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ, акціонер – юридична особа Фонд державного майна України відкликає свого представника у складі Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН” - Гамана Андрія Вікторовича у зв’язку з його звільненням з ФДМУ. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Гаман А.В. перебував на посаді члена Наглядової ради з 14.04.2011 по 15.05.2012.
Відповідно до ст. 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VІ, акціонер – юридична особа Фонд державного майна України призначає свого представника у складі Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН” - Холоднову Ірину Петрівну на термін повноважень Наглядової ради до 14.04.2014 року. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Холоднова І.П. перебуває на посаді головного спеціаліста, Управління корпоративних прав держави, відділ забезпечення управління корпоративними правами держави, ФДМУ, м. Київ, попередня посада - начальник відділу, ФДМУ, м. Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Вахно Микола Іванович