Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.05.2012
Дата публікації 29.05.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
28.05.2012 року у складі Правління ПАТ «ХАРТРОН» на підставі рішення Наглядової ради від 28.05.2012р. протокол № 7 відповідно до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» відбулися наступні зміни:

- припинено повноваження члена Правління, заступника Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» Неймирок Юрія Костянтиновича у зв’язку із закінченням строку повноважень. Неймирок Ю.К. перебував на посаді члена Правління, заступника Голови Правління 5 років з 11.04.2007 до 28.05.2012. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 0,002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- за поданням Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» Неймирок Юрія Костянтиновича обрано членом Правління, заступником Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» на термін повноважень Правління строком на 5 років. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Неймирок Ю.К. перебуває на посаді фінансового директора ПАТ «ХАРТРОН», попередня посада голова правління АТ «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД», м. Харків. Неймирок Ю.К. належать 2000 акцій, що становить 0,002% в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Правління ПАТ «ХАРТРОН» Русакова Сергія Арсенійовича у зв’язку із закінченням строку повноважень. Русаков С.А. перебував на посаді члена Правління 5 років з 11.04.2007 до 28.05.2012. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 0,002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- за поданням Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» Русакова Сергія Арсенійовича обрано членом Правління ПАТ «ХАРТРОН» на термін повноважень Правління строком на 5 років. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Русаков С.А. перебуває на посаді технічного директора ПАТ «ХАРТРОН», попередня посада головний інженер НВП «ХАРТРОН-АЛЬФА», м. Харків. Русакову С.А. належать 2000 акцій, що становить 0,002% в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеною судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Правління ПАТ «ХАРТРОН» Васильєва Олексія Олександровича у зв’язку із закінченням строку повноважень. Васильєв О.О. перебував на посаді члена Правління 5 років з 11.04.2007 до 28.05.2012. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 0,002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- за поданням Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» Васильєва Олексія Олександровича обрано членом Правління ПАТ «ХАРТРОН» на термін повноважень Правління строком на 5 років. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Васильєв О.О. перебуває на посаді директора з загальних питань ПАТ «ХАРТРОН», попередня посада директор з соціальних питань ВАТ «ХАРТРОН», м. Харків. Васильєву О.О. належать 2000 акцій, що становить 0,002% в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеною судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Правління ПАТ «ХАРТРОН» Борзикіної Олени Миколаївни у зв’язку із закінченням строку повноважень. Борзикіна О.М. перебувала на посаді члена Правління 5 років з 11.04.2007 до 28.05.2012. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Часткою у статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- за поданням Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» Борзикіну Олену Миколаївну обрано членом Правління ПАТ «ХАРТРОН» на термін повноважень Правління строком на 5 років. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Борзикіна О.М. перебуває на посаді головного бухгалтера ПАТ «ХАРТРОН», попередня посада головний бухгалтер ВАТ «Харківоблбудтранс», м. Харків. Борзикіна О.М. часткою у статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» не володіє. Непогашеною судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Правління ПАТ «ХАРТРОН» Златкіна Юрія Михайловича у зв’язку із закінченням строку повноважень. Златкін Ю.М. перебував на посаді члена Правління 5 років з 11.04.2007 до 28.05.2012. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 0,002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- за поданням Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» Златкіна Юрія Михайловича обрано членом Правління ПАТ «ХАРТРОН» на термін повноважень Правління строком на 5 років. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Златкін Ю.М. перебуває на посаді генерального директора НВП «ХАРТРОН-АРКОС Лтд, попередня посада генеральний директор ЗАТ «ХАРТРОН-АРКОС», м. Харків. Златкіну Ю.М. належать 2000 акцій, що становить 0,002% в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеною судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Правління ПАТ «ХАРТРОН» Лученко Олега Олексійовича у зв’язку із закінченням строку повноважень. Лученко О.О. перебував на посаді члена Правління 5 років з 11.04.2007 до 28.05.2012. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 0,002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- за поданням Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» Лученко Олега Олексійовича обрано членом Правління ПАТ «ХАРТРОН» на термін повноважень Правління строком на 5 років. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Лученко О.О. перебуває на посаді генерального директора НВП «ХАРТРОН-ПЛАНТ» Лтд, попередня посада директор виробничо-технологічних комплексів АТ «ХАРТРОН», м. Харків. Лученко О.О. належать 2000 акцій, що становить 0,002% в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеною судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Правління ПАТ «ХАРТРОН» Романовського Олександра Володимировича у зв’язку із закінченням строку повноважень. Романовський О.В. перебував на посаді члена Правління 5 років з 11.04.2007 до 28.05.2012. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 0,003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- за поданням Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» Романовського Олександра Володимировича обрано членом Правління ПАТ «ХАРТРОН» на термін повноважень Правління строком на 5 років. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Романовський О.В. перебуває на посаді генерального директора ТОВ «НВП ХАРТРОН-ЮКОМ», попередня посада директор з економіки та фінансів ЗАТ «ХАРТРОН-СПАРК», м. Запоріжжя. Романовському О.В. належать 3000 акцій, що становить 0,003% в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеною судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Вахно Микола Іванович