Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.07.2013
Дата публікації 19.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова Правління. Тел: 0577603000
E-mail* ocb@hartron.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
19.07.2013 року у складі Правління ПАТ «ХАРТРОН» на підставі рішення Наглядової ради від 19.07.2013р. Протокол № 14 відповідно до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» відбулися наступні зміни: припинено повноваження члена Правління ПАТ «ХАРТРОН» Златкіна Юрія Михайловича у зв'язку із закінченням 31 березня 2013 терміну дії Контракту генерального директора НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД Златкіна Ю.М. № К-002.2 від 18.03.2010г.. Златкін Ю.М. перебував на посаді члена Правління з 28.05.2012 до 19.07.2013. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 0,002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
19.07.2013 року у складі Правління ПАТ «ХАРТРОН» на підставі рішення Наглядової ради від 19.07.2013р. Протокол № 14 відповідно до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» відбулися наступні зміни: за поданням Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» Златкіна Олега Юрійовича обрано членом Правління ПАТ «ХАРТРОН» на термін дії повноважень Правління, затверджений Наглядовою радою ПАТ «ХАРТРОН» (протокол № 07 від 28.05.2012г.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Златкін О.Ю. перебуває на посаді генерального директора НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, попередня посада директор з економіки та фінансів НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, м. Харків. Часткою в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» не володіє. Непогашеною судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Вахно Микола Іванович