Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 13.03.2015
Дата публікації 13.03.2015 11:22:57
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова Правління. Тел: 0577603000
E-mail* ocb@hartron.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» повідомляє, що 13.03.2015 року Товариством самостійно була виявлена технічна помилка в особливій інформації про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, розміщеній в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 10.03.2015 о 08:45:15, опубликованій у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» 11.03.2015 року №43 (4087), поданій в НКЦПФР 11.03.2015 року о 13:22:38 реєстраційний номер 37766, а саме: у таблиці Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій невірно вказана дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, в змісті інформації до таблиці ця дата емітентом вказана вірно.

Виправлена особлива інформація розміщена у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР повторно 13.03.2015 року, в терміни встановлені Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 із змінами та доповненнями, одночасно зі спростуванням оприлюдненої 10.03.2015 року інформації в Загальнодоступній базі даних. Спростування інформації також буде здійснено у газеті «Бюлетень. Цінні папери України».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Вахно Микола Іванович