Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 09.04.2015
Дата публікації 09.04.2015 20:42:55
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова Правління. Тел: 0577603000
E-mail* ocb@hartron.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» повідомляє, що 09.04.2015 року Товариством самостійно була виявлена технічна помилка в особливій інформації про зміну складу посадових осіб емітента, розміщеній в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 09.04.2015 о 19:22:22, а саме: у Титульному аркуші Повідомлення не вказана дата розміщення повідомлення та також адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації.

Виправлена особлива інформація розміщена у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР повторно 09.04.2015 року, в терміни встановлені Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 із змінами та доповненнями, одночасно зі спростуванням оприлюдненої 09.04.2015 року інформації в Загальнодоступній базі даних.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Вахно Микола Іванович