Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 11.04.2007
Дата публікації 12.04.2007 08:11:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ХАРТРОН" КОПФГ 231
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Президент - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата повідомлення емітента реєстратором, що веде реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ „Хартрон” - 11 квітня 2007 року.
Акціонером-юридичною особою ТОВ НВП „ХАРТРОН-АСКОНД” ЛТД (код ЕДРПОУ 32763525, місцезнаходження: 61070, м.Харків, вул. Ак. Проскури, 1) відчужено 13008033 простих іменних акцій ВАТ „Хартрон”, що складає 15,2193 % статутного капіталу Товариства.
Акціонер-юридична особа ТОВ „КУА „Фінекс-Капітал” (ПЗНВІФ „КЛІВЕР” (код ЕДРПОУ 34333275, місцезнаходження: 61024, м.Харків, вул. Чайковського, 5/7/9, к. 2)) придбало 17094056 простих іменних акцій ВАТ „Хартрон”, що складає 20 % статутного капіталу Товариства.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голови правління Вахно Микола Іванович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент - Голова правління Вахно Микола Іванович