Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.04.2018
Дата публікації 02.04.2018 10:01:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова Правління. Тел: 0577522650
E-mail* ocb@hartron.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

 

 

Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (Товариство) код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, повідомляє про зміни до проекту рішення порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», які відбудуться 11 квітня 2018 року  о 12:00 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал засідань) у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН».

 

Повідомлення про скликання 11.04.2018 року річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» опубліковано в бюлетені „Відомості НКЦПФР” № 46 (2799) від 06.03.2018р.

 

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, питання порядку денного № 12 «Про вчинення значних право чинів та право чинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році» доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення 2 в наступній редакції:

 

«Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2018 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 159832 тис.грн.»

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» за адресою:www.hartron.com.ua.

 

Правління ПАТ «ХАРТРОН»

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені „Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 03.04.2018  № 64 (2817).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Вахно Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.04.2018
(дата)