Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 07.04.2008
Дата публікації 07.04.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ХАРТРОН" КОПФГ 231
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Президент - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
07.04.2008р. емітент отримав від реєстратора, який веде реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ „Хартрон”, інформацію про зміну власників пакетів акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
- пакет акцій у власника-юридичної особи ТОВ „КУА „Фінекс-Капітал” (ПЗНВІФ „КЛІВЕР”), код ЕДРПОУ 34333275, місцезнаходження: 61024, м.Харків, вул. Чайковського, 5/7/9, к. 2 зменшився на 17094056 акцій та становить 0 акцій або 0,000 відсотків голосуючих акцій від загальної кількості акцій Товариства;
- пакет акцій у власника-юридичної особи ЗАТ „Хартрон-інкорпорейтід”, код ЕДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м.Харків, вул. Гоголя, 7 збільшився на 17094056 акцій та становить 17094056 акцій або 20,000 відсотків голосуючих акцій від загальної кількості акцій Товариства.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Вахно Микола Іванович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент - Голова правління Вахно Микола Іванович