Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.04.2008
Дата публікації 16.04.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ХАРТРОН" КОПФГ 231
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Президент - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Члена Наглядової ради Андреєва Володимира Олексійовича звільнено з посади згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2008р. (протокол № 12 від 15.04.2008р.). Перебував на займаній посаді з 15.04.2004р. по 15.04.2008р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Паспортні дані не заповнено тому, що згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (ст. 32) та Закону України "Про інформацію" (с. 23).
Члена Наглядової ради Симов'яна Саркіса Ваграмовича звільнено з посади згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2008р. (протокол № 12 від 15.04.2008р.). Перебував на займаній посаді з 24.09.1997р. по 15.04.2008р. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,000% (1 акція). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Паспортні дані не заповнено тому, що згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (ст. 32) та Закону України "Про інформацію" (с. 23).
Члена Наглядової ради Кучеренко Володимира Анатолійовича призначено на посаду згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2008р. (протокол № 12 від 15.04.2008р.) на термін повноважень Наглядової ради - квітень 2010 року. Перебуває на посаді Президента АТЗТ "Кумір", м. Харків. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Паспортні дані не заповнено тому, що згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (ст. 32) та Закону України "Про інформацію" (с. 23).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент - Голова правління Вахно Микола Іванович