Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 16.04.2009
Дата публікації 17.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ХАРТРОН" КОПФГ 231
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Президент - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
16.04.2009 року емітент для реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів отримав від Зберігача АКІБ "УкрСиббанк" Обліковий реєстр власників ЦП станом на 16.04.2009р. згідно з яким:
- пакет акцій, які обліковуються на рахунках Зберігача АКІБ "УкрСиббанк", у власника-юридичної особи ЗАТ "Хартрон-інкорпорейтід", код ЕДРПОУ 21187511, місцезнаходження 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7 зменшився на 3418811 акцій та становить 13675245 акцій або 16,0000 відсотків голосуючих акцій від загальної кількості акцій Товариства.
- пакет акцій, які обліковуються на рахунках Зберігача АКІБ "УкрСиббанк", у власника-юридичної особи ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" Лтд, код ЕДРПОУ 32763525, місцезнаходження 61070, м. Харків, вул. Ак.Проскури, 1 збільшився на 3418811 акцій та становить 11863635 акцій або 13,8804 відсотків голосуючих акцій від загальної кількості акцій Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент - Голова правління Вахно Микола Іванович