Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.04.2009
Дата публікації 17.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ХАРТРОН" КОПФГ 231
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Президент - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Голову Ревізійної комісії Закоморного Максима Віталійовича звільнено з посади згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 16.04.2009р. (протокол № 13 від 16.04.2009р.) у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на займаній посаді з 12.05.2004р. по 16.04.2009р. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Паспортні дані не заповнено тому, що згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (ст. 32) та Закону України "Про інформацію" (с. 23).
Голову Ревізійної комісії Іванченко Михайла Володимировича призначено на посаду згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 16.04.2009р. (протокол № 13 від 16.04.2009р.), рішення Наглядової ради (протокол № 40 від 16.04.2009р.) за поданням НКАУ (лист № 1674/10-4 від 27.03.2009р.) на термін повноважень Ревізійної комісії 5 років - квітень 2014 року. Перебуває на посаді головного спеціаліста відділу планування, аналізу та звітності департаменту економіки та фінансів НКАУ, м. Київ. Попередня посада – начальник відділу стратегічного планування міністерства промислової політикі України, м. Київ. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Паспортні дані не заповнено тому, що згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (ст. 32) та Закону України "Про інформацію" (с. 23).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент - Голова правління Вахно Микола Іванович