Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.04.2010
Дата публікації 15.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Бєлобородов Роман Олександрович , яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (ст. 32) та Закону України "Про інформацію" (с. 23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді: 3 роки - з 11.04.2007 по 14.04.2010.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол № 14 від 14.04.2010 року. Призначення посадової особи виконано за поданням ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" Лтд . Посадова особа Бєлобородов Роман Олександрович, призначена на посаду Член Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради 3 роки з 14.04.2010. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебуває на посадi директора ДП "МКК "КОСМОТРАС", м. Київ, попередня посада - генеральний директор АТЗТ "УкртехноКан".

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Гусинін В'ячеслав Павлович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді: 3 роки - з 11.04.2007 по 14.04.2010.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол № 14 від 14.04.2010 року. Призначення посадової особи виконано за поданням НКАУ, яке дiє згiдно Генеральної угоди про передачу повноважень на здiйснення функцiй управлiння державними корпоративними правами ВАТ "ХАРТРОН". Посадова особа Гусинін В'ячеслав Павлович, призначена на посаду Член Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради 3 роки з 14.04.2010. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебуває на посадi директора департаменту космічних програм, НКАУ, м. Київ, попередня посада начальник вiддiлу космiчних ракетних комплексiв та контролю якостi РКТ НКАУ, м. Київ.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Єсипенко Людмила Миколаївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді: 3 роки - з 11.04.2007 по 14.04.2010.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Призначення посадової особи виконано за поданням ФДМУ. Посадова особа Алексєєнко Олексій Володимирович призначена на посаду Член Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради 3 роки з 14.04.2010. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебуває на посаді головного спеціаліста департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності, відділу по організації роботи з виконавчими органами в господарьских товариствах ФДМУ, м. Київ, попередня посада начальник відділу ТОВ "Банк Ренесанс Капітал".

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Засуха Сергій Олексійович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді: 3 роки - з 11.04.2007 по 14.04.2010.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. та Наглядовою радою ВАТ "ХАРТРОН" протокол № 49 від 14.04.2010 р. Призначення посадової особи виконано за поданням НКАУ, яке дiє згiдно Генеральної угоди про передачу повноважень на здiйснення функцiй управлiння державними корпоративними правами ВАТ "ХАРТРОН". Посадова особа Засуха Сергій Олексійович призначена на посаду Голова Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради 3 роки з 14.04.2010. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебуває на посадi заступника генерального директора НКАУ, м. Київ, попередня посада начальник управлiння космiчних комплексiв НКАУ, м. Київ.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Ключник Володимир Ілліч , яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді: 3 роки - з 11.04.2007 по 14.04.2010.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Призначення посадової особи виконано за поданням ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" Лтд . Посадова особа Ключник Володимир Ілліч призначена на посаду Член Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради 3 роки з 14.04.2010. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебуває на посадi голови профспiлки ВАТ "ХАРТРОН", м. Харкiв, попередня посада ДП НВО "Електроприлад", заступник голови профспiлки.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Кучеренко Володимир Анатолійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді: 2 роки - з 15.04.2008 по 14.04.2010

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Призначення посадової особи виконано за поданням ЗАТ "Хартрон-Інкорпорейтід". Посадова особа Кучеренко Володимир Анатолійович призначена на посаду Член Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради 3 роки з 14.04.2010. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебуває на посадi презiдента АТЗТ "КУМIР", м. Харкiв, попереднi посади: комерцiйний директор АТ ФПГ "Сiгма".

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Петроченко Юрій Адамович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді: 3 роки - з 11.04.2007 по 14.04.2010.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Призначення посадової особи виконано за поданням НКАУ, яке дiє згiдно Генеральної угоди про передачу повноважень на здiйснення функцiй управлiння державними корпоративними правами ВАТ "ХАРТРОН". Посадова особа Колобков Олег Вадимович призначена на посаду Член Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради 3 роки з 14.04.2010. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебуває на посадi директора департаменту НКАУ, м. Київ, попередня посада військовослужбовець.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Ткаченко Людмила Петрівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді: 3 роки - з 11.04.2007 по 14.04.2010.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів протокол №14 від 14.04.2010 р. Призначення посадової особи виконано за поданням ФДМУ. Посадова особа Гаман Андрій Вікторович призначена на посаду Член Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради 3 роки з 14.04.2010. Згоди посадової особи емітента на розкриття паспортних даних отримано не було, що не суперечить Конституції України (с. 32) та Закону України "Про інформацію" (с.23). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебуває на посадi начальника відділу департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності, відділу по організації роботи з виконавчими органами в господарьских товариствах ФДМУ, м. Київ, місце роботи не змінював.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Вахно Микола Іванович