Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 14.04.2010
Дата публікації 15.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ХАРТРОН"
Юридична адреса* 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1
Керівник* Вахно Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0577007712
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
14.04.2010 року ВАТ "ХАРТРОН" для реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів отримав від Зберігача АКІБ "УкрСиббанк" Обліковий реєстр власників ЦП станом на 14.04.2010р. згідно з яким:
- пакет акцій, які обліковуються на рахунках Зберігача АКІБ "УкрСиббанк", у власника-юридичної особи ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" Лтд, код ЕДРПОУ 32763525, місцезнаходження 61070, м. Харків, вул. Ак.Проскури, 1 збільшився на 3674865 акцій та становить 15538500 акцій або 18,1800 відсотків голосуючих акцій від загальної кількості акцій Товариства.
- пакет акцій, які обліковуються на рахунках Зберігача АКІБ "УкрСиббанк", у власника-юридичної особи ЗАТ "Хартрон-інкорпорейтід", код ЕДРПОУ 21187511, місцезнаходження 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7 зменшився на 3674865 акцій та становить 10000380 акцій або 11,7004 відсотків голосуючих акцій від загальної кількості акцій Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Вахно Микола Іванович