Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 14313062
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 24/12/2004
Дата публікації 24/12/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Хартрон"
Юридична адреса* 61070,м. Харкiв, вул. Ак. Проскури,1
Керівник* Неймирок Юрiй Костянтинович - Заступник голови правлiння
Контактна особа* Вiнникова Наталiя Олександрiвна - провiдний iнженер-програмист. Тел: 7-44-58-18
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
14313062 24/12/2004 0 Член Наглядової Ради Товариства Жарков Євген Георгiйович 0 Повноваження Жаркова Є.Г. припинено у звязку з переходом на iнше мiсце роботи згiдно з наказом ФДМУ № 2841.
14313062 24/12/2004 1 Член Наглядової Ради Товариства Шульженко Наталiя Анатолiївна 0 Згiдно з наказом № 2841 Шульженко Н.А. надано повноваження представляти iнтереси Держави у складi Наглядової Ради ВАТ "Хартрон" до проведення чергових загальних зборiв Товариства.
14313062 24/12/2004 0 Член Наглядової Ради Товариства Жарков Євген Георгiйович 0 Повноваження Жаркова Є.Г. припинено у звязку з переходом на iнше мiсце роботи згiдно з наказом ФДМУ № 2841.
14313062 24/12/2004 1 Член Наглядової Ради Товариства Шульженко Наталiя Анатолiївна 0 Згiдно з наказом № 2841 Шульженко Н.А. надано повноваження представляти iнтереси Держави у складi Наглядової Ради ВАТ "Хартрон" до проведення чергових загальних зборiв Товариства.