Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 14313062
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 12/05/2004
Дата публікації 12/05/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Хартрон"
Юридична адреса* 61070,м. Харкiв, вул. Ак. Проскури,1
Керівник* Неймирок Юрiй Костянтинович - Заступник голови правлiння
Контактна особа* Вiнникова Наталiя Олександрiвна - провiдний iнженер-програмист. Тел: 7-44-58-18
E-mail* ocb@cit.kharkov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
14313062 12/05/2004 1 Голова ревiзiйної комiсiї Закоморний Максим Вiталiйович 0 Членом ревiзiйної комiсiї обрано згiдно протоколу № 3 вiд 11.05.2004 р. засiдання наглядової ради товариства.
Головою ревiзiйної комiсiї обрано згiдно протоколу № 1 вiд 12.05.2004 р. засiдання ревiзiйної комiсiї.
Непогашеної судимостi за корисливi та